Zorgpremie DSW stijgt 6 euro in 2020

De zorgpremie van zorgverzekeraar DSW stijgt in 2020 met 6 euro per maand. Dit is het dubbele van de stijging die het kabinet eerder voorspeld had. DSW zegt dat de stijging noodzakelijk is door de inhaalslag van hogere lonen in de zorg en duurdere medicijnen. De jaarpremie van DSW komt hiermee in 2020 op 1416 euro per jaar bij een standaard eigen risico. DSW geeft ook in 2020 tien euro korting op het standaard eigen risico van 385 euro.

dsw zorgpremie 2020

Premie omhoog door hogere lonen en medicijnkosten

In de zorg moet er een flinke achterstand worden ingehaald in beloningen. De lonen in de zorg stijgen dus de komende tijd. Dit is terug te zien in de zorgpremie. DSW zegt dat de helft van stijging van de zorgverzekering komt door deze – niet uit te blijven – loonsverhogingen.
De andere helft van de stijging komt door een forse toename in gebruik van dure geneesmiddelen. Deze dure medicijnen worden meer gebruikt en brengen enorme kosten met zich mee. Dit wordt verwerkt in de zorgpremie in 2020.

Minder geld uit reserves om zorgpremie laag te houden

DSW kent met de aangekondigde stijging van 6 euro per maand een verdubbeling van de kosten die het kabinet ons had voorgehouden. Het kabinet ging uit van een premiestijging in 2020 van 3 euro per maand. DSW verklaart deze extra stijging doordat zij minder van hun reserves kunnen inzetten om de premie te drukken. Vorig jaar kon DSW nog vijf euro teruggeven via de premie, dit jaar slechts twee euro. Dit verschil van drie euro verklaart volgens DSW de extra stijging. Volgens bestuursvoorzitter De Groot hebben andere verzekeraars deze inhaalslag niet te maken omdat zij vorig jaar al minder van hun reserves in hebben gezet om de premie te drukken.

Vergelijken zorgverzekering 2020: let op bij collectiviteitskorting

Op 12 november moeten alle zorgverzekeraars hun premie bekend hebben gemaakt. Vergelijken van zorgverzekering in 2020 is extra aan te raden, doordat collectiviteitskortingen maximaal nog 5% mogen zijn. Veel Nederlanders betalen teveel zorgpremie maar denken goedkoop uit te zijn door een collectiviteitskorting via werkgever of club. Dit blijkt volgens de minister echter een sigaar uit eigen doos doordat verzekeraars de premie eerst verhogen en daarna een zogenaamde korting geven. Hij verplicht zorgverzekeraars de korting dus af te bouwen.

Plaats een reactie