Zorgpremie 2019 stijgt fors

De zorgpremie 2019 kent een forse stijging ten opzichte van dit jaar. Volgens uitgelekte plannen van het ministerie stijgt de zorgpremie volgend jaar met tien euro per maand. Overigens blijkt later of zorgverzekeraars daadwerkelijk met een forse stijging van de zorgpremie komen in 2019. De bedragen die nu zijn uitgelekt, zijn rekenbedragen van de overheid.

Zorgpremie 120 euro omhoog

Het ministerie van Volksgezondheid komt met een raming dat de zorgpremie basisverzekering 2019 in totaal 1308 euro gaat kosten. Dat komt neer op een stijging van iets meer dan tien euro per maand oftewel 120 euro over heel 2019.

Oorzaken

Redenen dat de zorgpremie 2019 omhoog gaat zijn aan te wijzen. Het eigen risico van de zorgverzekering werd vorig jaar na enige druk van linkse partijen bevroren op 385 euro verplicht eigen risico per jaar. Dat loopt in elk geval zolang dit kabinet zit. Om dit te compenseren moet de premie dus omhoog en wordt de rekening deels hiervan bij gezonde mensen neergelegd. Mensen die het eigen risico opmaken profiteren in die zin het meest. Een andere reden is dat lonen in de zorg stijgen en zorg duurder wordt. Gezien enkele vastgelopen onderhandelingen in de zorg over beter loon en minder werkdruk zal dat eerste argument wel meevallen. Wel wordt zorg aanwijsbaar duurder door nieuwe duurdere behandelingen en het ouder worden van mensen.

Zorgpremie uiteindelijk minder omhoog

Het is geen verassing dat de zorgpremie 2019 stijgt. Verschillende zorgverzekeraars kondigden dit al aan. Vorig jaar steeg de premie uiteindelijk met slechts 1,50 per maand. Hoewel het ministerie toen een grotere stijging had aangekondigd. Dit jaar is het afwachten tot half november welke zorgpremie zorgverzekeraars echt gaan rekenen in 2019. Zorgverzekeraars bepalen de zorgpremie namelijk zelf. Zij kunnen onder andere scherp inkopen of hun reserves inzetten om de zorgpremie 2019 te drukken.

Zorgtoeslag 2019 stijgt mee

Mensen die recht hebben op zorgtoeslag merken weinig van de stijging. Lage inkomens worden namelijk gecompenseerd door zorgtoeslag. Die stijgt mee met de verhoging. Doordat de berekening van de zorgtoeslag plaatsvindt   op basis van de raming, kunnen lage inkomens bij een beperking van de zorgtoeslag 2019 zelfs vooruit gaan.

Definitieve cijfers van de overheid worden tijdens Prinsjesdag bekend. Halverwege november komen zorgverzekeraars met de daadwerkelijke premies van hun basisverzekering en aanvullende verzekeringen in 2019.

Plaats een reactie