Eigen zorgverzekering Rotterdam in 2019

Rotterdam wil in 2019 een zorgverzekering hebben voor al haar inwoners. Deze zorgverzekering heeft slechts een eigen risico van 50 euro. Je krijgt een zorgverzekering met basisdekking, een uitgebreide aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Daarnaast kunnen chronisch zieken een flinke tegemoetkoming verwachten binnen deze zorgverzekering.

Rotterdam biedt nu een collectieve gemeentelijke zorgverzekering aan via VGZ voor mensen met lage inkomens. 56.000 inwoners maken hier gebruik van, terwijl er ongeveer 300.000 voor in aanmerking komen. Voor 160 euro per maand heb je dan de basisverzekering, aanvullende tandartsverzekering en laag eigen risico van 50 euro per maand. Ook de eigen bijdrage van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is onder voorwaarde meeverzekerd. Overigens betaalt de stad zelf een deel van deze zorgverzekering. Je komt in aanmerking voor deze zorgverzekering als je tot maxinaal 130 procent van het minimum inkomen verdient. Vanaf 2019 loopt het contract van de gemeente af met zorgverzekeraar VGZ. Dan willen ze een nieuwe aanbesteding doen, waarbij alle inwoners die zorgverzekering mogen afsluiten.

Rotterdam merkt ook dat zorgkosten voor de groep met middeninkomens de laatste jaren flink is gestegen. Deze mensen ontvangen vaak geen zorgtoeslag meer. Ook het eigen risico zorgverzekering stijgt jaar op jaar. Eigen bijdragen betalen bij sommige zorg wordt meer en meer standaard. Om die reden wil Rotterdam bekijken of er onder inwoners en zorgverzekeraars interesse is om een dergelijke zorgverzekering aan te bieden. Als dit zo is, wil de stad vanaf 2019 deze zorgverzekering leven in blazen.

Wethouder De Jong van het CDA is tegen het afschaffen van het eigen risico of omgooien van het zorgstelsel door een zorgfonds. Hij vindt het een ingewikkeld, onduidelijk en duur idee. “Het aanbieden van een collectieve Rotterdamse zorgverzekering is voor veel inwoners van ons een veel beter idee.” Wel vindt hij het nuttig als de overheid het eigen risico 2018 al verlaagd.

Als de plannen onder de inwoners als positief worden gezien wil Rotterdam de zorgverzekering gaan aanbesteden. VGZ laat in een reactie weten dat ze nog niet weten of een dergelijke zorgverzekering haalbaar is. Op dit moment is de collectieve zorgverzekering namelijk echt bedoeld voor mensen met lage inkomens. De zorgverzekering voorkomt door het lage eigen risico zorgmijders.

De uitbreiding van de groep waarvoor de zorgverzekering van Rotterdam zou moeten gelden zorgt volgens de verzekeraar voor een andere premie en inhoud van het verzekerde pakket. Men wil zeker niet voor de troepen uitlopen gezien de hete onderwerpen in de pokitiek rondom zorg, zorgverzekering en eigen risico. Het is afwachten wat het nieuwe kabinet hiermee gaat doen.

Ook andere steden hebben nu een dergelijke gemeentelijke zorgverzekering voor mensen met lagere inkomens. Sommige plaatsen bieden hierbij ook een zorgverzekering aan met laag eigen risico van 50 euro. Omdat het verplichte eigen risico (385 euro in 2017) voor elke Nederlander geldt, zit de rest van het eigen risico verwerkt in de premie van de zorgverzekering. Dit is ook in Rotterdam het geval. In Den Haag is er zelfs een zorgverzekering zonder eigen risico. Ook hierbij draagt de stad zelf een deel bij om dat betaalbaar te houden. Den Haag ziet geen reden om voor alle inwoners een dergelijke gemeentelijke zorgverzekering te regelen. De groep inwoners die tot 150 procent van een minimum inkomen verdienen komen in aanmerking. Deze groep heeft het volgens de gemeente nodig.

Plaats een reactie