Verloskundigen en zorgverzekeraars komen er niet uit, zorg 2018 in gevaar

Verloskundigen en zorgverzekeraars komen er niet uit, zorg 2018 in gevaarOngeveer 95% van de verloskundigen in Nederland zeggen hun contract met zorgverzekeraar ZilverenKruis op. Dit betekent dat verloskundige zorg voor verzekerden bij ZilverenKruis wellicht in 2018 niet vergoed is. Verloskundigen dreigen ook met andere zorgverzekeraars het contract op de zeggen. Reden van het conflict tussen de verloskundigen en zorgverzekeraars is geld.

Contract zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars zijn het niet eens met het nieuwe tarief dat betaald moet worden aan verloskundigen voor het leveren van zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) oordeelde dat verloskundige bij geboortezorg meer geld moeten krijgen. De tarieven stijgen met 10%. Dit zijn adviesprijzen; de zorgverzekeraars zijn niet verplicht dit bedrag te betalen. Zorgverzekeraars zijn het niet eens met de argumenten en berekeningen waarop de stijging is gebaseerd en weigeren meer geld uit te keren aan de verloskundigen. Zij tekenden bezwaar aan tegen de nieuwe tarieven. Hierop zeggen verloskundigen contracten met zorgverzekeraars op voor 2018. Uit onderzoek van de brancheorganisatie KNOV blijkt dat 95% hun contract met zorgverzekeraar ZilverenKruis inmiddels heeft opgezegd als zij niet over de brug komen.

Verloskundigen: maat is vol

Bij de NOS reageert een verloskundige dat de maat echt vol is nu zorgverzekeraars het nieuwe tarief niet willen betalen. Verloskundigen doen al jaren werken waarvoor zij niet betaald worden. Hiermee doelt ze op de langere tijd die verloskundigen vaak aanwezig zijn tijdens een bevalling, dan waarvoor zij betaald krijgen.

ZilverenKruis niet eens met argumenten NZa

De zorgverzekeraars vinden dat de NZa geen goede argumenten heeft waarom het tarief voor geboortezorg omhoog moet. Het aantal geboortes neemt af, en er zijn meer verloskundigen. Verloskundige begeleiden minder vaak bevallingen. En er wordt door verloskundigen meer naar ziekenhuizen verwezen voor of tijdens een bevalling. ZilverenKruis heeft aangegeven de stijging van het tarief daarom niet logisch te vinden.

Zwangeren in 2018 de dupe?

Zijn zwangeren die in 2018 moeten bevallen nu de dupe? Dat kan. Als jouw verloskundige geen contract heeft met een bepaalde zorgverzekeraar waar jij verzekerd bent is de kans aanwezig dat (een deel van) de geboortezorg niet vergoed wordt. Zwangeren zouden dan (deels) zelf moeten meebetalen een bevallingszorg. Terwijl dit alles in de basisverzekering vergoed is, en er zelfs geen eigen risico geld.

Alsnog vergoeden zorg aan zwangeren

Toch is er nog geen reden tot grote paniek. Helaas hoort verplaatst het speelveld van onderhandelingen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars zich nu naar de patiënt en media. De NZa heeft aangegeven dat zorg voor zwangeren en geboortezorg gewoon vergoed moet worden. Zorgverzekeraars zijn verplicht genoeg zorg in te kopen. Als zij dit niet hebben gedaan, kunnen zij gedwongen worden de verzekerde zorg alsnog te moeten vergoeden.

Uitzonderlijk

Hoogleraar Gezondheidsrecht Jaap Sijmons vindt de stap die verloskundigen nu nemen een keerpunt. Bij Nieuwsuur zegt hij dat het uitzonderlijk is dat zoveel zorgverleners hun contract met de zorgverzekeraar opzeggen. Er wordt vaker druk uitgeoefend tijdens onderhandelingen. Maar het opzeggen zoals de verloskundigen nu massaal doen, is uitzonderlijk. De NZa hekelt de onrust die zorgverlener en zorgverzekeraars creëren om druk te zetten tijdens de onderhandelingen.

Zwangeren stappen massaal over van zorgverzekering

Daarnaast zal ZilverenKruis echt iets moeten verzinnen, als 95% van de verloskundigen bij hen het contract opzegt. Mocht het zo zijn dat zij er niet uitkomen en zwangeren zelf de rekening van geboortezorg moeten betalen, dan is de kans groot dat veel verzekerden tijdens de overstapperiode massaal overstappen op een zorgverzekering waarmee hun verloskundige wel een contract heeft.

Plaats een reactie