Reclames zorgverzekeringen kosten €2,50 per persoon

Reclames zorgverzekeringen kosten €2,50 per persoon

Tijdens de overstapperiode van zorgverzekering kun je geen bushalte voorbij lopen, radio aanzetten, televisie kijken of internetten zonder geconfronteerd te worden met een reclame van een zorgverzekeraar. Veel mensen klagen over de enorme aanwezigheid in deze periode in reclames. Het geld kan toch wel beter gebruikt worden? De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deed onderzoek naar hoeveel zorgverzekeraars uitgeven aan reclame. In totaal gaven zij in 2016 34 miljoen uit aan reclame. Dit is 2,51 euro per verzekerde persoon vanaf 18 jaar.

Zorgverzekeraars geven minder uit aan reclame

In totaal gaven zorgverzekeraars 33,9 miljoen euro uit aan reclames in 2016. Dit is voor het derde jaar op rij dat zorgverzekeraars minderen met uitgaven aan reclame. In 2014 waren de kosten aan reclame nog bijna 40 miljoen euro en in 2015 35,5 miljoen. Dit betekent dat er in 2016 een daling is van meer dan 4,5% aan kosten voor reclames door zorgverzekeraars. Ten opzichte van 2014 is de daling 15%.

De kostenpost van 34 miljoen aan reclame is minder dan 0,1 procent van de totale omzet van zorgverzekeraars.

Terughoudend met reclame

De daling van uitgaven aan commercials en andere reclame door zorgverzekeraars laat zien dat zorgverzekeraars zich houden aan het plan ‘Kern Gezond’ wat zij met de NZa in 2015 opstelden. Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid spraken zorgverzekeraars met elkaar af dat zij terughoudend zijn met reclame-uitingen. Dit plan kwam tot stand nadat de NZa hierop had aangedrongen. In 2015 hadden zij en andere felle kritiek op zorgverzekeraars die ‘zorggelden oneigenlijk gebruikten’ om klanten te werven.

Zorgadvies- en bemiddeling zorgverzekeraars

In het plan is ook aandacht aan het specifiek richten op een bepaalde doelgroep met een reclame. De NZa vind dat zorgverzekeraars zich niet alleen moeten inzetten om jongeren of hoogopgeleiden te werven. Zorgverzekeraars zouden zich juist moeten richten om mensen te informeren over zorgadvies en zorgbemiddeling. Bij veel consumenten is het onbekend dat zorgverzekeraars dat ook bieden. De zorgautoriteit concludeert dat zorgverzekeraars zich aardig houden aan het actieplan. Maar er blijft ruimte voor verbetering om ook hierin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Bedrijfskosten zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars gebruikten 92 euro per verzekerden (basisverzekering) voor bedrijfskosten. Bedrijfskosten zijn de kosten die zorgverzekeraars maken bij het uitvoeren van hun taken. Dit is onder te verdelen in schadebehandelingskosten, acquisitiekosten en overige bedrijfskosten. In 2016 is de schadebehandelingskosten 18 euro per persoon evenals de acquisitiekosten. De overige bedrijfskosten in 2016 zijn 56 euro. In totaal daalde de totale bedrijfskosten met drie euro per verzekerde.

Plaats een reactie