Eigen bijdrage langdurige zorg per 2018 omlaag

De eigen bijdrage voor langdurige zorg gaat per 1 januari 2018 omlaag. Het nieuwe kabinet verlicht zo de lasten van 30.000 mensen die gebruik maken van langdurige zorg. Vooral mensen met een middeninkomen gaan er op vooruit door deze verlaging. Mensen die langdurige zorg krijgen, gaan 30 – 150 euro per maand minder betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage bij langdurige zorg is afhankelijk van vermogen en inkomen. De verlaging is gericht op het inkomen. Normaal werd 12,5% van het inkomen meegerekend, vanaf 2018 is dit 10% van het inkomen.

Wet langdurige zorg

Voor langdurige zorg is een aparte wet: de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierin is zorg geregeld voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. De zorg is vaak intensief. Dit kan zijn aan huis, of in een verpleeghuis waarbij de partner nog wel zelfstandig woont. Het gaat hierbij vaak om chronisch zieken, kwetsbare ouderen of mensen met ernstige beperkingen.

Beperken eigen bijdragen zorg

Het kabinet Rutte III heeft afgesproken de stapeling van eigen bijdragen in de zorg te beperken. Zo is er ook al aangekondigd dat bijbetalingen bij medicijnen uit de basisverzekering in 2019 nog maximaal 250 euro per geneesmiddel mag zijn. Daarnaast is er een voornemen om de vermogensinkomensbijtelling bij de eigen bijdrage bij langdurige zorg te halveren van 8% naar 4%. Een andere maatregel van het kabinet in de zorg is het bevriezen van het eigen risico. Deze stijgt mee met de zorgkosten, maar het kabinet heeft besloten dat dit voorlopig hetzelfde blijft. Het eigen risico 2018 is 385 euro.

Zorg mijden door eigen bijdrage

Het Centraal Planbureau (CPB) maakte bekend dat uit onderzoek va hen blijkt dat bijeen verhoging van de eigen bijdrage thuiszorg afneemt. Maar de afname is kleiner dan men had gedacht. Bij een verhoging van de eigen bijdrage met 10%, neemt de zorgvraag binnen deze groep langdurig zieken af met 2,6%. Uit enquêtes bleek eerder dat een kwart van de ouderen of langdurige zieken zorg zou mijden bij een verhoging van de eigen bijdrage. Het CPB kan hiervoor geen bewijs vinden.

 

 

Plaats een reactie