Chronisch zieken aantrekkelijker voor zorgverzekeraars

Chronisch zieken aantrekkelijker voor zorgverzekeraars
Het wordt aantrekkelijker voor zorgverzekeraars om chronisch zieken als klant te verzekeren.

Chronisch zieken worden aantrekkelijker om als klant te hebben voor zorgverzekeraars. Minister Schippers wil de risicoverevening voor de Zorgverzekeringswet namelijk aanpassen. In dat geval krijgen zorgverzekeraars vanaf 2018 meer geld voor een chronisch zieke klant. Voor een gezonde klant, moet de bijdrage uit de vereveningsspot omlaag. Met die besparing kan er meer geld worden uitgekeerd voor chronisch zieke klanten.

Veel zorg voor chronische patiënten

Chronisch zieken patiënten hebben meestal veel zorg nodig. Zij kosten voor de zorgverzekeraar dus veel geld. Dit kan er toe leiden dat zorgverzekeraars de groep chronisch zieken wat afhoudt om een zorgverzekering af te sluiten. Voor de basisverzekering is dat overigens verboden en mogen klanten niet geweigerd worden. Om deze ongelijkheid tegen te gaan bestaat er een risicoverevening.

Wat is risicoverevening zorgverzekering?

Voor de zorgverzekeraars is een risicovereveningsfonds opgericht. Deze moet er voor zorgen dat er voor de verschillende zorgverzekeraars een basis van gelijkheid ligt. Er is een grote zak geld beschikbaar om zorgverzekeraars te compenseren als er sprake is van bovengemiddelde zorgkosten bij een klant. Dit is vaak het geval bij chronische patiënten, ouderen en andere langdurig zieken of beperkten. Zorgverzekeraars met veel van deze klanten krijgen veel geld uit het risicovereveningsfond en zorgverzekeraars met relatief gezonde klanten krijgen weinig geld.

Voorstel voor zorgverzekering 2018

In een brief aan de Tweede Kamer legt de demissionaire minister van Volksgezondheid uit dat deze maatregel ten goede komt aan de doelmatigheid en solidariteit van het huidige zorgstelsel. Het komt er op neer dat per 2018 de risicoverevening zo wordt aangepast dat het voor zorgverzekeraars aantrekkelijker wordt chronische patiënten aan te trekken als klant. De bijdrage uit het vereveningsfonds voor een gezonde klant daalt in 2018 met ongeveer 200 euro per klant. Het plan van minister Schippers heeft ook een oplossing voor de overcompensatie van hoogopgeleide klanten tussen de 35 en 44 jaar. Voor hen moeten zorgverzekeraars nog eens 85 euro minder krijgen uit het vereveningsfonds. Voor chronisch zieken en ouderen gaat de vereveningscompensatie juist omhoog.

Wat betekent dit voor chronisch zieken?

Als zorgverzekeraars meer geld ontvangen voor een chronische patiënt, is het aantrekkelijker om deze patiënt te verzekeren. Zorgverzekeraars kunnen voor de zorgverzekering 2018 zich richten op deze groep door met gerichte zorgverzekeringspakketten te komen. Denk aan een aanvullende zorgverzekering die precies aansluit bij bijvoorbeeld een patiënt met reuma. Het is namelijk weer interessant om chronische en oudere klanten te hebben. Een ander voordeel is dat er voor sommige aanvullende zorgverzekeringen met hoge vergoedingen voor bepaalde zorg (bijvoorbeeld veel fysio- of oefentherapie) geen medische selectie meer plaatsvindt. Nu is er bij sommige aanvullende zorgverzekeringen een medische selectie, om toe te worden gelaten tot deze aanvullende zorgverzekering. De gelijkheid in toegankelijkheid voor basis- als aanvullende verzekering gaat hiermee omhoog.

Risicoverevening kindzorg

Zorgverzekeraars moeten volgens de nieuwe plannen ook meer compensatie ontvangen voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Hiervoor moeten kinderen die deze intensieve kindzorg krijgen los worden gezien van andere dure gebruikers van wijkverpleging. Kinderen met intensieve zorg maken voorspelbaar veel hogere kosten dan de andere groep die wijkverpleging krijgt. Uiteindelijk is de compensatie uit het vereveningsfonds voor beide beter.

Zwangere vrouwen en baby’s

Een andere groep verzekerde waarbij de vergoeding vanuit het fonds omhoog gaat is baby’s. Doel hiervan is het dat voor verzekeraars aantrekkelijker wordt om zwangere vrouwen te verzekeren. Als een baby geboren wordt, moet deze binnen enkele maanden worden aangemeld op één van beide zorgverzekeringen van de ouders.

Verzekerden in instelling

Het uitgebreide voorstel van Schippers omvat ook nog een paragraaf over mensen die in een zorginstelling wonen. Ook hier moet de verevening worden aangepast, zodat de verdeling voor verzekeraars eerlijker wordt. Een zorgverzekeraar maakt weinig kosten (lees: hoeft weinig te vergoeden) voor iemand die een zorgverzekering bij hen heeft afgesloten en in een instelling woont. Een groot veel van de zorgkosten worden namelijk gedekt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De kosten vallen dus niet onder de Zorgverzekeringswet.

Eerlijker risicoverevening

De risicoverevening heeft de afgelopen jaren duidelijk prioriteit gehad bij Schippers. Grote kans dat haar laatste plan wordt aangenomen, gezien dat er nog geen uitzicht is op een nieuw kabinet. De plannen met nieuwe regels rondom risicoverevening worden deze zomer doorberekend. Aan de hand hiervan wordt er na de zomer een definitief besluit genomen over de risicoverevening in 2018.

 

Plaats een reactie