Eigen risico griepprik

De griepprik wordt elk najaar weer aangeboden door de overheid. Hiermee wordt voorkomen dat veel ouderen en andere risicogroepen de griep krijgen. Wordt de griepprik door de zorgverzekeraars vergoed? En geldt het eigen risico bij de griepprik? Op deze pagina krijg je antwoord op deze vragen.

Vergoeding griepprik

Iedereen die door de huisarts wordt uitgenodigd om een griepprik te komen halen krijgt deze griepprik vergoed. De griepprik wordt via de zorgverzekeraar door de overheid zelf bekostigd. Zowel het bezoek aan de huisarts als het vaccin worden betaald door de overheid. De griepprik is dus gratis als je onder de risicogroepen valt.

Val jij niet onder de risicogroep en wil je wel een griepprik halen? Dan worden de kosten niet vergoed, ook niet vanuit de basisverzekering. Wel zijn er aanvullende verzekeringen hiervoor. Let op: vaak zijn die kosten hoger dan de griepprik zelf betalen. De kosten verschillen elk jaar. Je huisarts weet de actuele kosten.

Geen eigen risico bij griepprik

De kosten voor het halen van een griepprik worden dus vergoed als je een uitnodiging krijgt omdat je tot de risicogroep behoort. Ook geldt er geen eigen risico bij de griepprik aangezien je de griepprik bij de huisarts haalt. Bij de huisarts betaal je nooit eigen risico.

Wie krijgt de griepprik?

Met de griepprik wil de overheid voorkomen dat bepaalde kwetsbare groepen ziek worden door de griep. Deze groep is namelijk kwetsbaar en kan vervelende complicaties krijgen. De griepprik wordt aan hen gratis aangeboden. Je ontvangt hiervan bericht van je huisarts. Alle 60-plussers worden uitgenodigd, net als mensen met hartziekten, nierziekten, longziekte, suikerziekte en verminderde afweer tegen infecties. Ook kinderen van zes maanden tot 18 jaar die lange tijd salicylaten, zoals aspirine, gebruiken en verstandelijk gehandicapten die in een instelling verblijven. Daarnaast worden zorgverleners in bijvoorbeeld ziekenhuizen opgeroepen door hun werkgever om een griepprik te halen. Informeer bij je werkgever over de kosten, aangezien je vaak niet in de risicogroep valt.

Aantal mensen die griepprik halen daalt

Steeds minder mensen halen ook daadwerkelijk de griepprik ook al behoren zij tot de risicogroep. In 2008 haalde nog 70 procent van de groep die opgeroepen is voor het halen van een griepprik de prik. In 2016 is dit gedaald tot ongeveer de helft van alle opgeroepen mensen.

Er geldt dus geen eigen risico bij de griepprik en de kosten worden vergoed als je bent opgeroepen om een griepprik te gaan halen. Je krijgt deze oproep voor de griepprik als je in de risicogroep valt.