Eigen risico spoedeisende hulp (eerste hulp) en huisartsenpost

eigen risico eerste hulp of huisartsenpost

De keuze om naar de huisarts, spoedeisende hulp of de huisartsenpost te gaan, heeft ook financieel verschillende gevolgen. Op deze pagina leggen wij het verschil uit tussen de spoedeisende hulp en de huisartsenpost, bespreken we of het eigen risico hierbij geldt en geven we tips welke keus je het beste kunt maken.
In geval van nood bel je altijd 112.

Eigen risico eerste hulp (EHBO)

Geldt het eigen risico bij eerste hulp? Het kan voorkomen dat je in het weekend of in de avonduren medische hulp nodig hebt. Je kan dan naar de eerste hulp (EHBO) ook wel spoedeisende hulp genoemd. Deze zit vaak in een ziekenhuis. Geldt hierbij het eigen risico zorgverzekering? Ook kun je er voor kiezen om naar de huisartsenpost te gaan. Dat is een verschil met de spoedeisende hulp. Betaal je voor de huisartsenpost eigen risico? Je leest het hieronder.

Betaal je eigen risico bij eerste hulp (spoedeisende hulp) en huisartsenpost?

Je betaalt alleen eigen risico bij de spoedeisende hulp (EHBO). Bij een bezoek aan de huisartsenpost geldt het eigen risico niet. Ook bij de huisarts betaal je geen eigen risico.

Eigen risico spoedeisende hulp

Vaak gaan we snel vrij makkelijk naar de spoedeisende hulp terwijl dit niet altijd nodig is. Het is goed om te weten dat je bij de spoedeisende hulp altijd je eigen risico van je zorgverzekering betaald als je die dat jaar nog niet opgemaakt hebt. Kosten die daarna nog volgen (meer dan het eigen risico), betaald de zorgverzekeraar.

Wanneer naar spoedeisende hulp of huisartsenpost?

Als de situatie niet levensbedreigend is of de behandeling door je huisarts kan wachten tot de volgende dag, is het verstandig om de huisarts te bellen of (s avonds en in het weekend) naar de huisartsenpost te gaan. Bel altijd van te voren, zodat ze weten dat je er aan komt. De huisarts en de huisartsenpost zijn vrijgesteld van het eigen risico. Neem geen enkel risico met je gezondheid! Heb je hulp nodig, ga! 

Hoeveel eigen risico bij spoedeisende hulp

Als de situatie dusdanig is dat je naar de spoedeisende hulp gaat, betaal je dus eigen risico. Dit geldt als je je eigen risico van dat jaar nog niet hebt verbruikt. Het verplicht eigen risico is in 2019 385 euro. Dit is voor elke verzekerde boven de 18 jaar gelijk. Je kan kiezen om je eigen risico te verhogen. Dit is het vrijwillig eigen risico. Dit kan tot maximaal 500 euro. In totaal heb je dan 385 en 500 = 885 euro eigen risico.