Eigen risico ambulance

Eigen risico betalen bij ambulance?

Een ambulance. Je hebt het liever niet nodig, maar het is fijn dat ze er zijn als je met spoed medische hulp nodig hebt. Het komen opdagen van een ambulance en het eventuele vervoer naar een ziekenhuis brengt kosten met zich mee. Wordt vervoer per ambulance naar het ziekenhuis vergoed? Geldt het eigen risico bij ambulance? Op deze pagina lees je alles over eigen risico ambulance.

  1. Spoedvervoer of besteld vervoer per ambulance
  2. Ambulance hulp en vervoer gedekt in basisverzekering
  3. Ambulance komt, maar je wordt niet vervoerd
  4. Eigen bijdrage ambulance
  5. Oppassen bij vrijwillig eigen risico
  6. Zwangerschap en vervoer per ambulance

Spoedvervoer of besteld vervoer per ambulance

De zorgverzekering maakt onderscheid tussen twee soorten vervoer per ambulance. Dit is het spoedvervoer en het besteld vervoer met de ambulance. Spoedvervoer is als je met spoed naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Bijvoorbeeld na een ongeval of hartaanval. Hiervoor bel je 112. De ambulancemedewerker bepaalt op de plaats van het incident of je mee wordt genomen met de ambulance naar het ziekenhuis. Besteld vervoer is als je door ziekte of handicap alleen liggend vervoerd mag worden. Hiervoor is een medische indicatie nodig. Je huisarts of specialist kan deze afgeven, waarna een ambulance besteld kan worden.

Ambulance hulp en vervoer gedekt in basisverzekering

Het oproepen van een ambulance kost al snel 700 euro. Dat is een hoop geld. Gelukkig zijn de kosten voor een ambulance en het eventuele vervoer naar het ziekenhuis opgenomen in de basisverzekering van je zorgverzekering. Er moet dan wel sprake zijn van medisch noodzakelijk vervoer en een enkele rit mag niet langer zijn dan 200 kilometer. De kosten worden dus betaald door je zorgverzekering. Toch kun je een rekening ontvangen omdat de ambulance je heeft vervoerd naar het ziekenhuis. Dit is dan het eigen risico wat je in dat jaar nog niet verbruikt hebt. Voor zorg uit de basiszorgverzekering geldt namelijk altijd het eigen risico. Enkele uitzonderingen daar gelaten. Het ambulancevervoer is geen uitzondering. Je betaalt dus eerst het eigen risico bij ambulance. Heb je je eigen risico al volledig opgemaakt in dat jaar. Dan betaal je niets.

Ambulance komt, maar je wordt niet vervoerd

Het kan voorkomen, dat ambulancebroeders eerste hulp verlenen, maar dat je niet mee hoeft naar het ziekenhuis. Als je niet hoeft worden meegenomen door de ambulance naar het ziekenhuis, dan verbruik je geen eigen risico. Het eigen risico geldt pas bij vervoer per ambulance.Eigen bijdrage ambulance

Er is een verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage [link]. Bij vervoer per ambulance geldt dus wel het eigen risico. Er is geen eigen bijdrage.

Oppassen bij vrijwillig eigen risico

In Nederland heb je het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico. Met het vrijwillig eigen risico verhoog je zelf je eigen risico bovenop het verplichte eigen risico dat door de overheid is vastgesteld. Onder jonge, gezonde mensen is het populair je eigen risico te verhogen. Wees je er dan van bewust, dat je die kosten onverhoopt altijd moet kunnen betalen. In het geval van een (klein) ongeval, met vervoer per ambulance als gevolg, kom je al snel aan je maximale eigen risico.

Zwangerschap en vervoer per ambulance

Verloskundige hulp en kraamhulp zijn uitzonderingen als het gaat om het eigen risico. Deze zijn vrijgesteld van het eigen risico. Goed om te weten is dat vervoer per ambulance naar het ziekenhuis (ook tijdens de bevalling) niet onder ‘verloskundige hulp’ of ‘kraamhulp’ valt. Bij de kosten van een ambulance rit geldt het eigen risico wél.

Plaats een reactie