Ziekenhuizen willen vast eigen risico van 150 euro

Ziekenhuizen willen bij bepaalde soorten eenvoudige behandelingen een vast (lager) eigen risico van 150 euro. Daarvoor pleit voorzitter Yvonne van Rooy van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in het Nederlands Dagblad. Het eigen risico moet blijven bestaan in het zorgstelsel, maar dit eigen risico kan simpeler en duidelijker.

Kost bij ziekenhuisbezoek onduidelijk

Ziekenhuizen willen vast eigen risico van 150 euroPatiënten willen graag weten waar ze aan toe zijn. Dit geldt ook voor de kosten van het eigen risico bij een bezoek aan het ziekenhuis. Nu volgt een factuur vaak maanden later. De Rooy wil graag dat er voor een groot aantal eenvoudige ziekenhuisbehandelingen een vast eigen risico van 150 euro moet worden betaald. Ook als de kosten daadwerkelijk meer zijn. Denk bij hierbij bijvoorbeeld aan een bloedonderzoek, polikliniekbezoek of een eenvoudige ingreep als het hechten van een hoofdwond. Ziekenhuizen zouden een grote lijst met eenvoudige behandelingen moeten aanmaken. Als er een vervolgafspraak binnen 120 dagen komt, betaalt de patiënt geen eigen risico voor die afspraak. Doel: elke patiënt weet van te voren waar hij aan toe is, en hoeveel eigen risico hem dit gaat kosten.

Zorgverzekeraars: overheid aan zet

Zorgverzekeraars zijn positief over het idee, maar benadrukken dat er voor het plan een wijziging in het zorgstelsel nodig is. De overheid is dus aan zet. De NVZ wil met de open brief het idee op de formatietafel leggen. Eerder stemden de onderhandelende partijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66 nog tegen een voorstel van de SP om het eigen risico op korte termijn te verlagen met 100 euro. Zij wilden zich tijdens de onderhandelingen over een nieuw kabinet niet uitspreken over een verandering met grote maatschappelijke en financiële gevolgen.

Kosten eigen risico naar 150 euro

Mocht De Rooy steun krijgen in de politiek en dit plan werkelijkheid wordt hangt daar een prijskaartje aan. Een eerste berekening laat zien dat het vastzetten van bepaalde ziekenhuisbehandelingen op 150 euro eigen risico ongeveer 15 miljoen euro per jaar kost. Dit is niet een wilde gok, want het hangt er vanaf welke behandeling er op de lijst zou staan. In elk geval brengt een dergelijke maatregelen kosten met zich mee, die op een andere manier betaald moeten worden.

Eigen risico verlagen of afschaffen

De NVZ vindt het eigen risico een prima regeling om verspilling in de zorg tegen te gaan. De vereniging is dus dus tegen het voorstel om het huidige eigen risico van 385 euro voor andere zorg te verlagen of af te schaffen. Het eigen risico is een te belangrijke pijler in het huidige zorgstelsel om af te schaffen.

Reactie Schippers

Minister Schippers, die nu nog over het eigen risico gaat, vindt het een sympathiek plan maar ziet zowel voor- als nadelen. Het plan om het eigen risico bij bepaalde kleinere behandelingen terug te brengen naar 150 euro heeft iets simpels, zegt Schippers. Het is volgens haar lastig uit te leggen dat ons zorgstelsel werkt op gemiddeldes. Een relatief kleine ingreep kan dus toch duur zijn met dus een hoog eigen risico voor de patiënt. Toch zegt Schippers dat de brief niet voor haar is geschreven maar aan het volgende kabinet. Ze verklapt dat ze weet dat daar heel nadrukkelijk wordt gekeken naar eigen risico, eigen betalingen en de stapeling hiervan. Ze weigert op een los onderdeel of voorstel te reageren. Je moet het als geheel gezien. Daarnaast wil ze de formatie niet in de weg lopen. De plannen worden tijdens de formatie besproken waarbij uiteraard ook gekeken wordt naar de financiële gevolgen. Uiteindelijk zitten aan elk voorstel voor- en nadelen.

Patiëntenfederatie

De Patiëntenfederatie die eerder pleitte voor het nu verlagen van het eigen risico vindt het idee maar niks. Het is volgens de federatie leuk voor mensen die bijna nooit naar het ziekenhuis moeten, maar voor chronisch zieken lost het uiteindelijk niks op. Deze betalen alsnog binnen no-time het hele eigen risico. Daarom zijn zij voor het verlagen van het totale eigen risico naar 175 euro per persoon per jaar. De Patiëntenfederatie is wel blij dat ziekenhuizen de noodzaak zien van het vooraf bekendmaken van tarieven van bepaalde behandelingen.

Een reactie plaatsen