‘Wacht niet op nieuw kabinet, verlaag eigen risico 2018 nu’

Verlaag-eigen risico 2018 nu en wacht niet op kabinetDe Patiëntenfederatie wil de politiek en zorgverzekeraars oproepen om het eigen risico 2018 nu te verlagen en niet te wachten op een nieuw kabinet. Het (verplicht) eigen risico moet volgens hen verlaagd worden naar 175 euro. Nu is dit 385 euro, en voor elke volwassene in Nederland verplicht.

Eigen risico belangrijk politiek onderwerp

Nu er nog geen nieuw kabinet is en de onderhandelingen nog volop bezig zijn, maakt het huidige zittende kabinet de plannen voor 2018 bekend. Dit gebeurt tijdens Prinsjesdag. Ook de plannen met het eigen risico, die in 2017 voor het eerst niet steeg, worden dan duidelijk. Het is de verwachting dat hier weinig mee gedaan wordt, gezien de vorming van een nieuw kabinet. Het verlagen of zelfs afschaffen van het eigen risico van de zorgverzekering was tijdens de verkiezingen in maart een belangrijk agendapunt. Ook nu houdt het eigen risico de gemoederen bezig.
Lees hier over standpunten politieke partijen: eigen risico behouden, afschaffen of verlagen.

Eigen risico 2018

Patiëntenverenigingen die zijn verenigd in de Patiëntenfederatie willen niet wachten op dit nieuwe kabinet en willen nu al actie zien. Enkele moties in de Tweede Kamer om het eigen risico af te schaffen of te verlagen werden begin dit jaar telkens verworpen. Politieke partijen wilden niks forceren en een wijziging in het eigen risico in de formatie laten regelen. De Patiëntenfederatie vindt dat het nu wel erg lang duurt voor een nieuw kabinet gepresenteerd wordt, en vreest dat er in 2018 dus niks verandert in het eigen risico.

Wijziging in wet nodig

De kans van slagen is klein. Alle zorgverzekeraars zouden afspraken moeten maken over het verlagen van het eigen risico. En onderling afspraken maken mag niet in verband met kartelvorming. Ook is het verplicht eigen risico wettelijk vastgesteld, dus de overheid nodig. Zorgverzekeraars kunnen hier niet zelf aan sleutelen. In de begroting van 2018 wordt het eigen risico vastgesteld. Als de uitgaven voor de zorgverzekering op de begroting stijgen, stijgt ook het eigen risico mee.

Wie betaalt verlagen eigen risico?

Het verlagen van het eigen risico naar 175 euro betaald worden. De Patiëntenfederatie wil dit doen door de premie te laten stijgen. Of het eigen risico af te schaffen of te verlagen echt sociaal is, valt te bezien. Bepaalde groepen, zoals jongeren, draaien op voor de kosten. Voor mensen die het eigen risico amper kunnen betalen zijn goede alternatieven. Zo krijgen mensen met een minimaal inkomen of uitkering zorgtoeslag ter compensatie van de zorgpremie en het eigen risico. Ook als dit niet voldoende is, bieden gemeentes alternatieve oplossingen aan zoals een zorgverzekering zonder eigen risico.
Het totaal afschaffen van het eigen risico kost 4 miljard euro. Het plan van de Patiëntenfederatie om het eigen risico op 175 euro te houden kost 2,2 miljard euro.
Bronartikel: Volkskrant

1 gedachte over “‘Wacht niet op nieuw kabinet, verlaag eigen risico 2018 nu’”

  1. Ook ik heb moeite met het eigen risico maar ik kan mij voorstellen met al de asielzoekers die op onze lasten drukken het onmogelijk is. Waarom wordt dat niet eerlijk gezegd. Wij betalen met ons allen de multi cultuur.Daar ben ik niet op tegen. Maar waar houd het draagvlak op. De vergrijzing zoals ik krijgen de schuld,de jongeren wordt verteld dat wij de opvreters zijn. De ouderen hebben het zo goed in Nederland. Maar wij hebben na de oorlog er alles aan gedaan om Nederland te herstellen. Zelf bloembollen gegeten en suikerbieten maar na de oorlog waren wij solidair met de ouderen. Toen de aow werd ingevoerd gingen wij werkenden er flink op achteruit, maar solidair waren wij. Ook voor echte vluchtelingen zijn wij solidair. Maar wij moeten ophouden om een generatie opzij te zetten als afgedankt en opvreters. Tussen haakjes mijn pensioen is 270 euro per maand.

Een reactie plaatsen