Eigen risico 2018 stijgt naar 400 euro

Eigen risico 2018 stijgt naar 400 euro
Eigen risico 2018 stijgt naar 400 euro

Het eigen risico van de zorgverzekering 2018 gaat omhoog. Bronnen rond de formatie melden dat we in 2018 400 euro aan het verplicht eigen risico kwijt zijn. Dat zou een nieuw record zijn. Het eigen risico steeg op een jaar na altijd met 10 – 15 euro per jaar, waardoor het nu op 400 euro zou uitkomen. De komende jaren stijgt het eigen risico verder.

Eigen risico 2018 omhoog in plaats van verlaagd

Ondanks vele inspanningen van politieke partijen om het eigen risico te willen verlagen of zelfs afschaffen lijkt het tegenovergestelde te gebeuren. Kabinet Rutte III zou het eigen risico willen laten stijgen. Reden: verlagen of afschaffen is onbetaalbaar. Zelfs het behouden van het huidige bedrag van eigen risico is onmogelijk.

Politieke kermis

Al lange tijd werd er in de politiek vooral hard geroepen over het eigen risico. Vele partijen probeerden er kiezers mee te winnen. Ook onderhandelde partijen CDA (maximaal eigen risico 105 euro) en ChristenUnie (verlaging eigen risico met 100 euro) wilden een verlaging van het eigen risico. Concrete onderbouwde financiële plannen die enigszins realistisch waren kwamen er nooit. Ook de SP, die het Nationaal Zorgfonds oprichtte, kon financieel niet overtuigen. Afschaffen van het eigen risico kost 4 miljard euro. De PvdA en GroenLinks wilden om dit te kunnen betalen de belastingen omhoog doen. Het Centraal Planbureau berekende een suggestie van de ChristenUnie door. Als het kabinet het eigen risico met 100 euro zou verlagen, zou dit 1 miljard euro kosten. Dit geld heeft het nieuwe kabinet niet. VVD en D66 wilden overigens in hun partijprogramma’s het eigen risico ongemoeid laten. Op een of andere manier moet de rekening van de zorgkosten betaald worden. Deze partijen denken dat als het eigen risico niet stijgt, de zorgpremie nog verder stijgt. Dat het eigen risico nu zelfs stijgt naar 400 euro laat zien dat er weinig onderhandelingsruimte is. Het nieuwe kabinet lijkt verplicht te worden deze maatregel te nemen, om zorgkosten betaalbaar te houden.

Bekijk de standpunten politieke partijen over het eigen risico zorgverzekering

Kosten zorg

Dat naast de verwachte stijging van de zorgpremie 2018 ook het eigen risico stijgt, komt door stijgende zorgkosten. Er gaat de komende jaren meer geld naar zorgpersoneel (lonen stijgen), we worden steeds ouder en er zijn steeds duurdere nieuwe technieken die ons helpen langer en beter te laten leven. De gehele Tweede Kamer heeft ingestemd met meer geld voor personeel in de zorg. Om dit betaalbaar te houden moeten links of rechtsom rekeningen worden betaald. Deels wordt dit nu doorberekend aan de consument met een stijging van de zorgpremie en eigen risico 2018.

eigen-risico-2018-omhoog
Het eigen risico zorgverzekering is op 2017 na, altijd gestegen. In 2018 is het eigen risico 400 euro

Eigen risico 2019, 2020 en 2021

Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het eigen risico van de zorgverzekering de komende jaren blijft stijgen. Het is onvermijdelijk, anders is de zorg niet meer betaalbaar. Zo als het er nu uit ziet en het kabinet zou geen andere maatregelen nemen dan stijgt het eigen risico volgens het Centraal Planbureau met 100 euro tot en met 2021. Er is dus een grote kans dat het eigen risico in 2019, 2020 en 2021 verder en sneller stijgt tot misschien wel bijna 500 euro per persoon per jaar. De partijen die op dit moment onderhandelen over Rutte III hopen deze enorme stijging van het eigen risico tegen te gaan door afspraken te maken met de zorginstellingen en andere zorgverleners over kostenbesparingen. Concrete plannen zijn hiervoor nog niet bekend.

Zorgtoeslag 2018 stijgt 130 euro

Doordat de zorgpremie en eigen risico 2018 stijgen, stijgt de zorgtoeslag 2018 mee. Zorgtoeslag is namelijk een compensatie voor mensen met een laag inkomen om zo toch de zorgpremie en eigen risico te kunnen betalen. Stijgt de zorgpremie en eigen risico, dan stijgt de zorgtoeslag vaak mee. Het zou gaan om 65 euro stijging in verband met die stijging van zorgpremie en eigen risico, en nog eens 65 euro als maatregel die het nog zittende kabinet neemt. Het demissionaire kabinet neemt dit besluit, om de koopkracht van mensen met lage inkomens in 2018 op peil te houden.

Zorgpremie

De stijging van het eigen risico is niet het enige slechte nieuws. Al langer waarschuwen zorgverzekeraars en experts voor een stijging van de premie van de zorgverzekering volgend jaar. Het kabinet maakt op Prinsjesdag bekend dat zij een rekentarief verwachten van +6 euro per maand. Dit betekend een indicatie aan zorgverzekeraars van wat de zorgpremie 2018 zou moeten kosten. Het kabinet verwacht een stijging van 6 euro in 2018. Dit komt neer op een zorgpremie van 116 euro per maand. Vorig jaar bleek dat zorgverzekeraars een forsere stijging nodig hadden dan het kabinet had berekend. Het blijft hierin afwachten tot uiterlijk half november. Dan moeten zorgverzekeraars hun premies 2018 bekendgemaakt hebben.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Het verplicht eigen risico is in 2017 nog 385 euro. Dit bedrag betaal je bij de meeste zorg uit het basispakket van de zorgverzekering zelf, als je zorg nodig hebt. Het verplicht eigen risico is voor iedereen vanaf 18 jaar verplicht.

Bovenop het verplicht eigen risico kun je er voor kiezen een vrijwillig eigen risico te nemen. In 2017 kon dit in stappen van 100 euro tot maximaal 500 euro. In totaal heb je dan dus een eigen risico van 385 + 500 euro is 885 euro. In ruil voor dit risico krijg je bij zorgverzekeraars een korting op je zorgpremie. Dit kan oplopen tot 300 euro per jaar. Hoe het vrijwillig eigen risico 2018 is, is nog niet duidelijk.

Reacties op stijging eigen risico 2018

Het nieuws dat het eigen risico stijgt wordt in politiek Den Haag met verbijstering ontvangen door politici. Wilders noemt het “ongehoord” en SP-kamerlid Marijnissen “bizar”. Ook de PvdA, die mede-verantwoordelijk is voor de komende begroting is niet te spreken. Dat is opvallend aangezien zij deze plannen hebben geaccepteerd.

Zorgverzekering 2018 vergelijken

Door de stijgende zorgpremie en stijging eigen risico is voor elke Nederland noodzakelijk om in elk geval te checken of je nog goed zit met je huidige zorgverzekering voor 2018. Dit kan vanaf november door zorgverzekeringen 2018 te vergelijken. Alle definitieve premies van zorgverzekeraars zijn dan bekend. Vaak loont het om even te vergelijken en uiteindelijk een passende (en waar mogelijk goedkoopste) zorgverzekering in jouw situatie af te sluiten.

Een reactie plaatsen