Eigen risico 2019

Hoe hoog is eigen risico 2019?

Het eigen risico 2019 is 385 euro. Dit is gelijk aan het eigen risico in 2018. Het kabinet bevroor in 2017 het verplicht eigen risico op 385 euro. Dit betekende een stop op de groei van het eigen risico sinds de invoering ervan in 2008 (zie onderstaande grafiek). Door de jaren heen steeg het eigen risico elk jaar, soms met een paar euro maar in 2013 enorm met 130 euro. Sinds 2016 is het eigen risico 385 euro.

eigen risico 2019
eigen risico 2019

 

Nieuw kabinet: eigen risico verlagen of afschaffen in 2019?

Het nog nieuw te vormen kabinet komt te laat voor ingrijpende veranderingen in de zorg in 2018. Daarom stijgt in 2018 het eigen risico naar 400 euro. We weten op dit moment nog niet of het eigen risico toch verlaagd of zelfs afgeschaft gaat worden in 2019. Er zijn verschillende partijen die het eigen risico van de zorgverzekering willen verlagen of zelfs af willen schaffen. Tot nu toe zijn er nog geen concrete plannen bekend.