Eigen risico 2019

Hoe hoog is eigen risico 2019?

Het eigen risico 2019 is 385 euro. Dit is gelijk aan het eigen risico in 2018. Het kabinet bevroor in 2017 het verplicht eigen risico op 385 euro. Dit betekende een stop op de groei van het eigen risico sinds de invoering ervan in 2008 (zie onderstaande grafiek). Door de jaren heen steeg het eigen risico elk jaar, soms met een paar euro maar in 2013 enorm met 130 euro. Sinds 2016 is het eigen risico 385 euro.

eigen risico 2019
Eigen risico in de loop van de jaren, tot en met 2019.

Het eigen risico bestaat ook in 2019 uit het verplicht eigen risico welke dus op 385 euro is vastgesteld. Ook is het komend jaar weer mogelijk een vrijwillig eigen risico te nemen. In ruil voor dit vrijwillig verhogen van het eigen risico ontvang je korting op je zorgpremie.

Verplicht eigen risico 2019

Het verplicht eigen risico 2019 is 385 euro. Dit is gelijk aan het eigen risico in 2018. Het verplicht eigen risico is dus voor iedereen vanaf 18 jaar in Nederland geldig. Gebruik je zorg waarbij het verplicht eigen risico geldt, dan betaal je de eerste 385 euro in dat jaar zelf. Aanvullende zorg is altijd vrijgesteld van het eigen risico. Daarnaast hoef je bij enkele basiszorg ook geen eigen risico te betalen. De bekendste hiervan zijn de huisarts en verloskundige.

Vrijwillig eigen risico 2019

Het vrijwillig eigen risico, is het eigen risico wat je bovenop het verplicht eigen risico kan nemen. In ruil voor dit vrijwillige eigen risico krijg je korting op je zorgverzekeringspremie. Deze korting kan bij enkele zorgverzekeraars oplopen tot wel 300 euro per jaar. Het vrijwillig eigen risico kun je in stappen van 100 euro verhogen, tot maximaal 500 euro bovenop het verplicht eigen risico. In 2019 kun je in totaal dus 385 euro + 500 euro = 885 euro eigen risico hebben.