Verschillen collectieve zorgverzekeringen vaak klein

Verschillen collectieve zorgverzekeringen vaak weinig
Zorgverzekeringen selecteren nu vaak groepen met dezelfde (kleine) gezondheidsrisico’s voor collectieve verzekeringen.

Collectieve zorgverzekeringen verschillen vaak te weinig en zijn daarom niet onderscheidend. Sommigen bieden een klein prijsvoordeel, maar inhoudelijk stelt het niks voor. Er is geen op maat gesneden zorg voor mensen die verzekerd zijn via deze collectieven. Dit zeggen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Collectieve zorgverzekering

Collectieve verzekeringen zijn zorgverzekeringen die je kunt afsluiten via een collectief. Dit collectief is bijvoorbeeld een werkgever, club of organisatie. Denk bijvoorbeeld aan ‘ledenkorting’ bij bepaalde zorgverzekeringen voor leden van de ANWB of de collectiviteitskorting via de KNVB of je eigen werk.

Marketing

Collectieve zorgverzekeringen zijn voornamelijk marketinginstrumenten geworden om adressenbestanden te verkrijgen. ZilverenKruis kocht in 2016 bijvoorbeeld het ledenbestand van de KNVB en schreef deze aan met een collectiviteitskorting. Leden van de KNVB zijn doorgaans fitte gezonde mensen. Een goede groep om als zorgverzekeraar te verzekeren. Ook studenten zijn om die reden een gewilde groep voor ‘collectieven’. Universitaire medische centra’s in Nederland hebben zelfs een eigen zorgverzekering: UMC zorgverzekering.

Zorgverzekering op maat

De NZa en ACM hebben dit nu ook geconcludeerd. Het doel van collectieve zorgverzekeringen is dat de zorgverzekeraar een op maat gemaakte polis kan aanbieden aan een bepaalde groep. Deze groep heeft namelijk vergelijkbare gezondheidsrisico’s. Bijvoorbeeld extra fysiotherapievergoeding voor KNVB leden. Dit blijkt echt niet te gebeuren.

Collectieve zorgverzekering vaak duurder

Twee derde van de Nederlanders is wel eens via een collectief verzekerd geweest. Dit is vaak niet zo gunstig als gedacht. De korting op de zorgverzekering is vaak hoog, maar de prijs waarop die korting geldt is vaak vele malen duurder dan een gewone verzekering. Zo is per saldo een collectieve zorgverzekering vaak gemiddeld 150 euro duurder dan een individuele zorgverzekering.  Het is echt aan te raden zorgverzekeringen goed te vergelijken voordat je een andere zorgverzekering afsluit. Hieruit blijkt dat je met een collectieve verzekering meestal duurder uit bent dan via een eigen individuele zorgpolis. Verkijk je niet op de korting.

Collectieve zorgverzekering afschaffen

De NZa is al langer erg kritisch op het bestaan van collectieve zorgverzekeringen. Het zou geen bijdrage leveren aan de solidariteit van het zorgstelsel en gelijkheid voor iedereen. Collectieve zorgverzekeringen (collectiviteitskortingen) zijn niet voor iedereen toegankelijk. De minister zou het bestaansrecht van collectiviteit kortingen laten onderzoeken. Collectieve zorgverzekeringen zouden zomaar in de toekomst verboden kunnen worden.

Zorgadvies en zorgbemiddeling zorgverzekeraar

Voor nu wil de NZa dat zorgverzekeraars pro-actief hun dienstverlening verbeteren door zich meer te profileren met zorgadvies en zorgbemiddeling. Dit zijn twee taken van zorgverzekeringen. Vaak zijn deze onbekend.

Een reactie plaatsen