‘Schaf boete wanbetaler zorgpremie af’

Schaf boete wanbetaler zorgpremie af
GroenLinks: Schaf boete wanbetaler zorgpremie af

GroenLinks wil dat de boete die wanbetalers van de zorgverzekering ontvangen, moet worden afgeschaft. Dit voorstel wil de partij donderdagmiddag bespreken tijdens het zorgdebat in de Tweede Kamer.

Wanbetalers zorgpremie

Wanbetalers die na zes maanden niet hun premie voor de zorgverzekering betaald hebben en het aanbod voor een betalingsregeling in de wind slaan, worden nu aangedragen bij Zorginstituut Nederland. Ze zijn dan wanbetaler zorgpremie. Het Zorginstituut houdt het openstaande bedrag daarna in via de werkgever op het loon of uitkering.

Boete bij niet betalen zorgverzekering

Het bedrag wat wordt ingehouden als zorgpremie is echter altijd 134 euro per maand. Dat is in veel gevallen meer dan de gemiddelde zorgpremie in Nederland kost. GroenLinks vindt dat niet kunnen. Dit hogere bedrag, dat GroenLinks boete noemt, is nodig om de kosten van het wanbetalen niet bij de mensen neer te leggen die gewoon netjes hun premie van de zorgverzekering betalen.

GroenLinks

GroenLinks neemt het op voor deze groep wanbetalers. Zij menen dat de grootste groep mensen die deze boete op de zorgverzekering moet betalen in de bijstand zitten. Zij moeten geholpen worden en niet gestraft.

Schippers

De reactie van minister Schippers laat zich raden. Deze groep mensen wordt namelijk via de zorgtoeslag, en als dat niet toereikend is, vaak via de gemeente gecompenseerd om de zorgpremie gewoon te kunnen betalen. Ook de betalingsregeling die wordt aangeboden is een uitgestoken hand. Niemand zou dus een wanbetaler van de zorgverzekering hoeven zijn.

Zorgtoeslag gebruiken voor zorgpremie

Wel bleek eerder deze week dat veel mensen die zorgtoeslag ontvangen het geld voor andere dingen gebruiken dan de bedoeling is. De zorgtoeslag is bedoeld om de zorgpremie en het eigen risico te kunnen betalen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseerde daarom om de zorgtoeslag rechtstreeks aan de zorgverzekeraar te betalen. Misbruik, en extra schulden voor verzekerden, worden hiermee tegengegaan.

Een reactie plaatsen